Myynti / Sales: +358 40 564 1756 / sales@leaklook.io - Asiakaspalvelu / Customer service: +358 44 970 1284 help@leaklook.io

Europas energisituation och dagens politiska klimat höjer hushållsräkningar i takt med att elpriserna stiger. När nu även utomhustemperaturerna sjunker, och ökad uppvärmning blir ett måste, bör hushållen förbereda sig på de högsta vatten- och uppvärmningskostnaderna någonsin.

För många kan diskussionen om de höga elpriserna verka teoretisk. Svenska Yle och andra medier skriver om det, men den egna elräkningen ser (för många) ut ungefär som tidigare, detta beror detta främst på att många konsumenter har tecknat långvariga avtal med fasta priser med sina elbolag. De fasta priserna ändras i princip inte (i stunden). Under en tid kommer med andra ord elbolagen att gå med förlust, vilket innebär att man kommer att vara tvungen att räkna med ett klart högre pris än tidigare när det väl är tid att binda sitt nya elavtal. Priset kan till och med mångdubblas.

Vädret är bl.a. en orsak till att elpriserna fluktuerar. Vattennivåerna är lägre än på flera år i både Sverige och Norge. När det blåser genererar vindkraften billigare el, men när det inte blåser startas kolkraften som blir dyr på grund av utsläppsrätterna (som tredubblades år 2021). Den snabba öppningen av samhället efter covid-19 nedstängningen, är också en bärande orsak till de höga elpriserna, vilket lett till att efterfrågan gått upp. I nyhetsmedia kan vi också läsa om hur elpriset gått upp efter Putins anfall mot Ukraina då gaskranarna stängts. Allt detta stämmer – men det är inte hela sanningen.

El är svårlagrat. Det betyder med andra ord att den i princip måste produceras i samma takt som den förbrukas. Det måste finnas el i ledningarna så att de dagliga sysslorna kan fortgå normalt. Därför handlas el dagligen på den nordiska elbörsen. Priserna på värdepappren stiger i en sådan takt att det i dagens läge är svårt att avgöra om de bottnar i något substantiellt. Det är möjligt att köpa el som levereras åt en år 2032 – och enligt Nasdaqs beräkningar kommer priset ligga på 71.25 euro per megawattimme. (Dock har inga affärer ännu gjorts till det priset.)

Priset på el fluktuerar varje timme, beroende på utbud och efterfrågan. Priset på el baserar sig på den sista kilowattimmen, som ofta är den dyraste. Den dyraste procenten ställer alltså priset för all el under den aktuella timmen.

Dagligen erbjuder elproducenter en viss mängd el till köpare på börsen. Elbolagen kan inte som konsumenten vänta och se hur elpriset utvecklas från en dag till annan, eller timme för timme – risken för förluster är för stort eftersom priset fluktuerar våldsamt. Ett pris under morgontimmarna kan vara hundra gånger lägre än priset på eftermiddagen. Bolag köper därför företrädesvis sin el på förhand och säkrar det lägre priset, ibland flera år på förhand på Nasdaq Commodities. Att köpa el på förhand innebär dock också en risk, eftersom priset på el kan sjunka. 

Resultatet på den höga elräkningen är alltså ett resultat av väder och vind, men också ett börsspel där alla spekulerar – men ingen egentligen vet. 

Det finns dock ännu en förklaring – Marknadens logik. Eftersom norra Europa är ett sammanlänkat marknadsområde, blir det högsta (el)priset avgörande för hela området. Det hjälper alltså inte Finland att det finns billig vattenkraft när det regnar eller vindkraft när det blåser. Eftersom Tysklands elpriser skjuter i höjden vill man sälja elen till Tyskland för att maximera vinsten. Den producerade elen säljs alltså till den högst betalande.

Hemmets elräkning är alltså ett resultat av alla dessa faktorer.

Som konsument kan det kännas frustrerande och hopplöst. Det man kan göra är att försöka följa med elpriset timvis och tajma användningen av el till den billigaste timmen. Men det viktigaste, på längre sikt, är att vara medveten om sin elkonsumtion (och försöka minska den).

Det som idag drar mest el i hemmet är uppvärmningen, laddningen av elbilar och att värma upp vatten. Du bör med andra ord ha extra koll på just dessa tre energislukare.

Om du sänker din inomhustemperatur med 1 grad, så sänker du din energiförbrukning med ca 5%. Har du ett smart värmesystem -det vill säga din uppvärmning styrs automatiskt baserat på elpriset, väder och ifall du är hemma eller inte – så kan du spara ännu mer.

Något som avsevärt påverkar vår vatten- och energibrukning är våra duschvanor. En dusch på en minut innebär en förbrukning av mer energi än om man låter lamporna lysa en hel dag i ett flerpersoners hushåll. Om man vill få ner kostnaderna för vatten och el är det därför vanligt (och smart) att minska duschtiden och sänka temperaturen. Att värma upp vattnet till en behaglig temperatur är minst dubbelt så dyrt som själva vattnet. Om du tar en tiominuters varmdusch hemma, kostar det dig ungefär 3 euro. Genom att halvera duschtiden, halverar man också kostnaden. Eftersom elpriset varierar under dagen så lönar det sig också att duscha under tider då elpriset ligger lågt (detta går lätt att följa upp på mobilen). Oftast är elpriset lägre sent på kvällen.

Det varma vattnet är det som värms upp mest ett hem. Att ha koll på sin vattenförbrukning i real-tid är därför en ytterligare smart väg för att sänka elkostnaderna. Med LeakLook – tjänsten kan du följa din konsumtion över tid. Att följa upp sin vattenförbrukning har visat sig ha effekten att kunna minska den totala vattenförbrukningen med upp till 30%,, vilket, med tanke på dagens elpriser, sänker elräkningen hemma med en betydande summa.

 

* På vår hemsida kan du hitta fler artiklar om hur man kan spara vatten