Myynti / Sales: +358 40 564 1756 / sales@leaklook.io - Asiakaspalvelu / Customer service: +358 44 970 1284 help@leaklook.io
Hur vattenförbrukningen och kostnaden av el hänger ihop

Hur vattenförbrukningen och kostnaden av el hänger ihop

Europas energisituation och dagens politiska klimat höjer hushållsräkningar i takt med att elpriserna stiger. När nu även utomhustemperaturerna sjunker, och ökad uppvärmning blir ett måste, bör hushållen förbereda sig på de högsta vatten- och uppvärmningskostnaderna någonsin.

För många kan diskussionen om de höga elpriserna verka teoretisk. Svenska Yle och andra medier skriver om det, men den egna elräkningen ser (för många) ut ungefär som tidigare, detta beror detta främst på att många konsumenter har tecknat långvariga avtal med fasta priser med sina elbolag. De fasta priserna ändras i princip inte (i stunden). Under en tid kommer med andra ord elbolagen att gå med förlust, vilket innebär att man kommer att vara tvungen att räkna med ett klart högre pris än tidigare när det väl är tid att binda sitt nya elavtal. Priset kan till och med mångdubblas.

Vädret är bl.a. en orsak till att elpriserna fluktuerar. Vattennivåerna är lägre än på flera år i både Sverige och Norge. När det blåser genererar vindkraften billigare el, men när det inte blåser startas kolkraften som blir dyr på grund av utsläppsrätterna (som tredubblades år 2021). Den snabba öppningen av samhället efter covid-19 nedstängningen, är också en bärande orsak till de höga elpriserna, vilket lett till att efterfrågan gått upp. I nyhetsmedia kan vi också läsa om hur elpriset gått upp efter Putins anfall mot Ukraina då gaskranarna stängts. Allt detta stämmer – men det är inte hela sanningen.

El är svårlagrat. Det betyder med andra ord att den i princip måste produceras i samma takt som den förbrukas. Det måste finnas el i ledningarna så att de dagliga sysslorna kan fortgå normalt. Därför handlas el dagligen på den nordiska elbörsen. Priserna på värdepappren stiger i en sådan takt att det i dagens läge är svårt att avgöra om de bottnar i något substantiellt. Det är möjligt att köpa el som levereras åt en år 2032 – och enligt Nasdaqs beräkningar kommer priset ligga på 71.25 euro per megawattimme. (Dock har inga affärer ännu gjorts till det priset.)

Priset på el fluktuerar varje timme, beroende på utbud och efterfrågan. Priset på el baserar sig på den sista kilowattimmen, som ofta är den dyraste. Den dyraste procenten ställer alltså priset för all el under den aktuella timmen.

Dagligen erbjuder elproducenter en viss mängd el till köpare på börsen. Elbolagen kan inte som konsumenten vänta och se hur elpriset utvecklas från en dag till annan, eller timme för timme – risken för förluster är för stort eftersom priset fluktuerar våldsamt. Ett pris under morgontimmarna kan vara hundra gånger lägre än priset på eftermiddagen. Bolag köper därför företrädesvis sin el på förhand och säkrar det lägre priset, ibland flera år på förhand på Nasdaq Commodities. Att köpa el på förhand innebär dock också en risk, eftersom priset på el kan sjunka. 

Resultatet på den höga elräkningen är alltså ett resultat av väder och vind, men också ett börsspel där alla spekulerar – men ingen egentligen vet. 

Det finns dock ännu en förklaring – Marknadens logik. Eftersom norra Europa är ett sammanlänkat marknadsområde, blir det högsta (el)priset avgörande för hela området. Det hjälper alltså inte Finland att det finns billig vattenkraft när det regnar eller vindkraft när det blåser. Eftersom Tysklands elpriser skjuter i höjden vill man sälja elen till Tyskland för att maximera vinsten. Den producerade elen säljs alltså till den högst betalande.

Hemmets elräkning är alltså ett resultat av alla dessa faktorer.

Som konsument kan det kännas frustrerande och hopplöst. Det man kan göra är att försöka följa med elpriset timvis och tajma användningen av el till den billigaste timmen. Men det viktigaste, på längre sikt, är att vara medveten om sin elkonsumtion (och försöka minska den).

Det som idag drar mest el i hemmet är uppvärmningen, laddningen av elbilar och att värma upp vatten. Du bör med andra ord ha extra koll på just dessa tre energislukare.

Om du sänker din inomhustemperatur med 1 grad, så sänker du din energiförbrukning med ca 5%. Har du ett smart värmesystem -det vill säga din uppvärmning styrs automatiskt baserat på elpriset, väder och ifall du är hemma eller inte – så kan du spara ännu mer.

Något som avsevärt påverkar vår vatten- och energibrukning är våra duschvanor. En dusch på en minut innebär en förbrukning av mer energi än om man låter lamporna lysa en hel dag i ett flerpersoners hushåll. Om man vill få ner kostnaderna för vatten och el är det därför vanligt (och smart) att minska duschtiden och sänka temperaturen. Att värma upp vattnet till en behaglig temperatur är minst dubbelt så dyrt som själva vattnet. Om du tar en tiominuters varmdusch hemma, kostar det dig ungefär 3 euro. Genom att halvera duschtiden, halverar man också kostnaden. Eftersom elpriset varierar under dagen så lönar det sig också att duscha under tider då elpriset ligger lågt (detta går lätt att följa upp på mobilen). Oftast är elpriset lägre sent på kvällen.

Det varma vattnet är det som värms upp mest ett hem. Att ha koll på sin vattenförbrukning i real-tid är därför en ytterligare smart väg för att sänka elkostnaderna. Med LeakLook – tjänsten kan du följa din konsumtion över tid. Att följa upp sin vattenförbrukning har visat sig ha effekten att kunna minska den totala vattenförbrukningen med upp till 30%,, vilket, med tanke på dagens elpriser, sänker elräkningen hemma med en betydande summa.

 

* På vår hemsida kan du hitta fler artiklar om hur man kan spara vatten 

Iloinen onnistuminen – LeakLook ja Isoniitty-Riisvilja-Kellahti Vesiosuuskunta

Iloinen onnistuminen – LeakLook ja Isoniitty-Riisvilja-Kellahti Vesiosuuskunta

Lue tästä, miten LeakLook mahdollisti 4,38 miljoonan litran vuotuisen vedensäästön vesiosuuskunnalle.

Kesällä 2021 IRK- vesiosuuskunta otti LeakLookkiin yhteyttä kysyäkseen, josko LeakLook voisi analysoida heidän 40 kilometrin ja 150 asiakkaan vesijohtoverkon kuntoa. Janne Hakala, joka istuu IRK- vesiosuuskunnan hallituksessa, kertoi IRK- vesiosuuskunnan vedenkulutus olevan huomattavan suurta. Osuuskunnassa oli herännyt epäilys mahdollisesta vesivuodosta. Epäilys voimistui, kun päävesimittarilla käytiin useampana yönä tarkistamassa, pysähtyykö kulutus yöaikaan. Ei pysähtynyt.

LeakLookiin palvelu oli jäänyt mieleen ennestään, joten otettiin yhteyttä ja kyseltiin, olisiko lukijalaitetta mahdollista hyödyntää vesivuodon varmentamiseksi, kun vettä kului epänormaalin paljon. Meillä oli vahva epäilys vuodosta. – Janne Hakala

LeakLook kehitti hieman räätälöidyn lukijalaiteversion, joka toimii ilman verkkovirtaa pari viikkoa. Sähköä kun ei ole kohteessa saatavilla. Ensimmäisessä kahden viikon testijaksossa havaittiin vesijohtoverkostossa 800 l/h jatkuva vuoto. LeakLook-palvelu hälytti ja ilmoitti vuodosta nopeasti. Kohteesta tehtiin saadun kulutusdatan pohjalta myös tarkempi kulutusanalyysi. IRK – vesiosuuskunta koitti paikantaa vuotoa, siinä kuitenkaan onnistumatta. Etsintöjä vaikeutti katkaisuventtiilien vauriot ja niiden puute. Venttiilien avulla, kun olisi voitu iteroida ongelman sijaintia.

Venttiilejä korjattiin ja syksyllä jatkettiin uuden akun turvin etsintöjä. Talkootöinä seurattiin kulutusta ja etsittiin vuotokohtaa. Tuloksia ei kuitenkaan tahtonut tulla ja varmistuakseen kulutuslukemien oikeellisuudesta, vesiosuuskunta tilasi päävesimittarin vaihdon Porin vedeltä. Uusi mittari näytti kuitenkin LeakLookin seurannassa samoja vuotolukemia kuin aiempikin, nyt jopa hieman kasvaneita. Vettä kului nyt yöaikaankin noin 1000 -1500l.

Akkukäyttöisellä lukijalaitteella aloitettiin reaaliaikainen kulutuksen seuranta. Etäluenta mahdollisti sen, ettei meidän tarvinnut käydä päävesimittarilla öisin. Samalla tarkat kulutuskäyrät näyttivät vedenkulutus määrät koko seuranta-ajalta. Tämän seurauksena lähdettiin sulkemaan linjoja. Ajatus oli, että vuoto paikannettaisiin poissulkumetodilla. – Janne Hakala

Tammikuussa vuoto lopulta paikannettiin. Verkon uudella jatko-osuudella, lähellä sen päätekohtaa, oli vuotava putken jatkos. Tämän löysi sattumalta yksi maanomistaja, jonka läheisellä pellolla oli kostea ja lumesta paljas alue. Vesi tuli pintaan, ja vuoti siitä läheiseen ojaan. Vasta lumen tulo mahdollisti vuotopaikan löytämisen.

Vuotopaikan lähellä ihmeteltiin, että miten vettä tuli pintaan kohdassa, mikä yleensä oli kuiva. Kävin asian tarkistamassa ja sieltä vuotopaikka tosiaan löytyi. Seurauksena tilattiin kaivuri ja putkimies. Käytännössä runkoputki oli rikki ja vesi pintautui maastossa näkyville. LeakLookin avulla saatiin tieto jatkuvasta vuodosta ja päästiin käsitykseen, minkä pätkän varrella vuoto on. Näköhavainto oli se, mikä loppujen lopuksi paljasti sijainnin. – Janne Hakala

Nyt jatkuvan vuodon hälytykset ovat loppuneet ja vesiosuuskunta on tyytyväinen lopputulokseen. Seuranta kuitenkin jatkuu edelleen. Vedenkulutus on pudonnut noin 300l/h tasolle. Tämä tulee alueen navettojen juoma-automaateista ja todennäköisesti läpi vuotavista WC laitteista. Säästöä on tullut joka tapauksessa ainakin 500l/h. Tämä tarkoittaa vuositasolla 4380m3 eli 4,38 miljoonaa litraa vettä.

LeakLookin kanssa yhteistyö toimi hyvin ja helpotti vuodon paikallistamista. Osuuskunnalta meni rahaa hukkaan, kun vettä kului ja osakkailta sitä ei voitu veloittaa. Haasteellinen tilanne oli, mutta vettä ei enää kulu hukkaan ja se näkyy myös kustannussäästöissä. – Janne Hakala

Rahallisena kustannuksena vuoto on tarkoittanut useampana vuotena noin 6.600 euroa hukkaan. IRK – vesiosuuskunta maksaa onneksi vain vedestä, koska alueella ei ole paineviemäriä. Mikäli kyseinen tapahtuma olisi ollutkin kaupunkialueella, olisi kustannus noussut noin 14.000 euroon vuodessa. Tämä olisi tarkoittanut vesiasiakasta kohden noin 100 euroa lisää vuodessa.

LeakLook ja Viilu yhteistyöhön: kiinteistön vedenkulutus näkyväksi taloyhtiöiden asukkaille reaaliajassa

LeakLook ja Viilu yhteistyöhön: kiinteistön vedenkulutus näkyväksi taloyhtiöiden asukkaille reaaliajassa

LeakLook-palvelua kehittävä Aqva.io Oy ja kotimainen kiinteistöalan ohjelmistoyritys Viilu Solutions Oy ovat aloittaneet yhteistyön. Rajapintayhteistyö mahdollistaa yritysten yhteisille asiakkaille Viilu-palvelun ja Viilu porrasnäyttöjen kautta digitaalisen vedenkulutuksen seurannan. Yhteistyöllä halutaan vaikuttaa taloyhtiöiden asukkaiden ja osakkaiden vedenkulutustottumuksiin.

Kiinteistöjen ylläpito- ja energiakustannukset jatkavat kasvuaan ja siksi on erittäin tärkeää, että taloyhtiöiden asukkaat ja osakkaat voivat seurata vedenkulutusta. LeakLook-palvelun avulla mahdollistetaan reaaliaikainen taloyhtiön vedenkulutusseuranta. Kulutustiedot tuodaan rajapinnan kautta taloyhtiöiden asukkaille ja osakkaille reaaliaikaisesti tarkasteltavaksi Viilu-palvelun kautta. Tietoja voi tarkastella Viilu-palvelusta ja Viilu porrasnäytöiltä.

”Viestinnällä ja reaaliaikaisella tiedolla voidaan vaikuttaa taloyhtiöiden osakkaiden ja asukkaiden vedenkäyttötottumuksiin ja sitä kautta vähentää veden- ja energiankulutusta. Tällä on vaikutusta myös taloyhtiön kustannuksiin”, kertoo Viilu-palvelun palvelu- ja kehitysjohtaja Tuomas Jurvelin.

” Vesivahingot työllistävät taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä. Vesivahinkoihin voidaan varautua ja veden kulutusta voidaan seurata entistä paremmin teknologian avulla. Haluamme olla tässä kehityksessä mukana ja tuoda asiakkaillemme entistä innovatiivisempia palvelukokonaisuuksia tarjolle, jotta heidän arkensa olisi helpompaa ja vaivattomampaa. LeakLook ja Viilu yhteistyö on yksi hyvä esimerkki tästä”, sanoo Tuomas Jurvelin.

Vakuutusyhtiöt korvaavat vuosittain vesivahinkoja noin 170 milj. euron edestä. Vahinkotilastojen mukaan vuotovahingot lisääntyvät tyypillisesti talven kylminä kuukausina.

Motivan mukaan vuonna 2020 tehdyn selvityksen mukaan kerros- ja rivitaloissa vedenkulutus henkilöä kohti on keskimäärin 120 litraa/henkilö vuorokaudessa. Tieto perustuu vuoden 2019 mittaustietoihin. Huoneistokohtainen vedenkulutuksen mittaus pienentää kulutusta ja laskutus on tasapuolista, kun asukkaat maksavat vedenkäytöstä todellisen kulutuksen mukaan.

”LeakLookin tuottaman datan avulla voidaan seurata reaaliaikaisesti taloyhtiön ja huoneistojen vedenkulutusta sekä havaita mahdolliset vuodot ajoissa”, LeakLook-palvelun hallituksen puheenjohtaja Jarkko Mäkivaara sanoo.

”Esimerkiksi pikkuhiljaa tiputtelevasta WC-istuimen säiliöstä saattaa vuositasolla koitua jo useamman tuhannen euron lasku. Reaaliaikaisen datan avulla tämänkin kaltainen häiriö vedenkulutuksessa voidaan havaita ajoissa ja saattaa asia korjaukseen”, täsmentää Jarkko Mäkivaara.

Lisätiedot

LeakLook Kalle Sandelin, puh. 0405641756

Viilu-palvelu Tuomas Jurvelin, puh. 0414675401

LeakLook mukana isännöintipäivillä

LeakLook mukana isännöintipäivillä

Isännöintipäivät järjestetään tänä vuonna Jyväskylän Paviljongissa 21. – 22.9.2022. Tapahtuman näyttely on kaksipäiväinen ja LeakLookin vedenmittauksen asiantuntijat ovat paikalla molempina päivinä osastolla 138. Tervetuloa juttusillemme!

Isännöintipäivillä kokontuu vuosittain isännöintialan edelläkäviät, ammattilaiset ja johtavat palveluntajoajat ympäri Suomen saman katon alle. LeakLookin vedenmittauksen asiantuntijat ovat paikalla tapahtuman molempina päivinä osastolla 138.

Isännöintipäivien ohjelman löydät tästä.

Nähdään paikan päällä!

Uusi toimitusjohtaja AQVA.IO Oy:lle

Uusi toimitusjohtaja AQVA.IO Oy:lle

Aqva.io Oy:n toimitusjohtaja on vaihtunut yhtiön edellisen toimitusjohtajan Ville Strandmanin siirtyessä uusiin tehtäviin. Aqva.io Oy:n hallitus on valinnut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Karl Sandelinin. Sandelin aloitti toimitusjohtajan tehtävät elokuun alussa 2022 ja samalla hänestä tuli yhtiön osakas.

Sandelin on toiminut pitkään kiinteistöalalla monipuolisissa kehitys- ja neuvonantotehtävissä, viimeksi Enter Advice Oy:n toimitusjohtajana. Ville Strandman jatkaa työtä yhtiön hallituksessa.

”On hienoa saada Kallen osaaminen LeakLookin käyttöön. Hänellä on vahva osaaminen kiinteistöalasta sekä kokemusta vaativista liikkeenjohdon tehtävistä ja erinomaiset edellytykset kasvattaa yhtiötä yhdeksi maan johtavista vedenmittauspalveluita tarjoavista yrityksistä”, hallituksen puheenjohtaja Jarkko Mäkivaara sanoo.

 

”Aqva.io yrityksenä ja LeakLook-palvelu on merkittävä tekijä Suomen kiinteistöjen ja taloyhtiöiden vesidatan ja -turvallisuuden alalla. Yhtiön osaaminen sekä tekniikka on edistyksellistä ja siksi huikea mahdollisuus. Keskitymme jatkossa vahvasti liiketoiminnan kasvattamiseen niin Suomessa kuin ulkomailla. Asumisen ja kiinteistöjen ylläpidon nousevat kustannukset sekä huomion kiinnittäminen entistä enemmän energian säästämiseen ja energiakulutuksen mittaamiseen boostaavat alaa nyt ja tulevaisuudessa”, toteaa Sandelin.

 

”Villen johdolla yhtiöstä on kehittynyt luotettu vesidatan toimittaja laajalle ja monipuoliselle asiakaskunnalle. Iso kiitos Villelle hänen merkittävästä tähänastisesta panoksestaan yrityksen rakentamisessa ja johtamisessa moderniksi palvelualan yhtiöksi”, hallituksen puheenjohtaja Jarkko Mäkivaara sanoo.

 

”Haluan kiittää hienosta tähänastisesta matkasta upeiden ihmisten kanssa. On ollut suuri ilo työskennellä Aqva.io:lla ja nähdä yhtiön voimakas kehittyminen. Toivotan koko yhtiölle ja kaikille sen työntekijöille parasta mahdollista menestystä”, Ville Strandman sanoo.

 

Lisätiedot:

Jarkko Mäkivaara, puh. 040 823 1673

Karl Sandelin, puh. 040 564 1756

Ville Strandman, puh. 040 524 3643