Myynti / Sales: +358 40 564 1756 / sales@leaklook.io - Asiakaspalvelu / Customer service: +358 44 970 1284 help@leaklook.io
Case: Älykäs kaupunki syntyy kiinteistö kerrallaan

Case: Älykäs kaupunki syntyy kiinteistö kerrallaan

Kun hallittavana on monta kiinteistöä, on keskitetty digitaalinen talotekniikkapalvelu kuin oikea käsi. LeakLook istuu näppärästi osaksi Talotohtorin kokonaisratkaisua.

Talotohtorissa tehdään töitä rakennusten energiatehokkuuden eteen. Yrityksessä tunnistettiinkin tarve vedenkulutuksen seurannalle ja vuotovahdille. Ratkaisu kysyntään oli lopulta helppo. LeakLook-vesiturvapalvelu integroitiin osaksi Talotohtorin palvelua.

– LeakLook-ratkaisu on kustannustehokas tapa digitalisoida vesimittareista saatava vesidata. Koimme järkevämmäksi tehdä yhteistyötä osaavan kumppanin kanssa, kuin opetella samaa teknologiaa itse, kertoo Talotohtorin toimitusjohtaja Janne Heinonen yhteistyöstä.

Laadukas ja luotettava vuotovahtipalvelu pitää kiinteistöstä huolta ja säästää parhaimmillaan käyttökustannuksissa.

Talotohtorin älykkäät ratkaisut tehostavat kiinteistöjohtamista ja auttavat rakennusten kunnossapidossa. Taloyhtiöiden edustajat, isännöitsijät ja kiinteistöpäälliköt näkevät Talotohtorin yhdestä palvelusta kaiken talotekniikkadatan. LeakLook-vesiturvapalvelu on asennettu osaksi Talotohtorin palvelua viiteen eri käyttöpaikkaan.

– Jatkuva veden valvonta on asiakkaille merkittävä arvo. Hälytys mahdollisesta vesivuodosta saadaan heti, jolloin tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Laadukas ja luotettava vuotovahtipalvelu pitää kiinteistöstä huolta ja säästää parhaimmillaan käyttökustannuksissa, Heinonen sanoo.

Sekä Talotohtori että AQVA.IO tahtovat olla rakentamassa älykkäitä kaupunkeja. Vuotovahti-ominaisuuden ohella LeakLookin tarkka vedenkulutuksen seuranta tarjoaa tärkeää kulutustietoa ja näyttää näin tietä fiksumman veden käytön suuntaan. Kummatkin yritykset uskovat tulevaisuuden alustatalous-ajatteluun.

– Eri osaajien teknologiaratkaisut samassa paketissa tarjoavat kiinteistöhuollolle luotettavaa helppoutta arjen työhön. Talotohtorinkin asiakkaat saavat olla varmoja, ettei vesivahinkoja tule tai niistä koidu kustannuksia, AQVA.IO:n Ville Strandman sanoo.

Case: Kiinteistöjen päävesimittariluku digitaalisesti

Case: Kiinteistöjen päävesimittariluku digitaalisesti

Litratason kulutusseurantatieto ja hälytysominaisuudet herättivät kiinnostuksen, kun vuokrataloyhtiö harkitsi etäluettavaa laitetta vesidatan seuraamiseen.

Oululaisella vuokrataloyhtiö Sivakalla on noin 8 300 asuntoa ja 200 päävesimittaria. Vesilukemien seuraaminen on huoltoyhtiön vastuulla, ja lukemat syötetään ohjelmistoon käsin.

– Etäluettavat laitteet ovat tätä päivää, ja tulevaisuudessa alalla tullaan tekemään ratkaisuja enemmänkin tähän suuntaan. Kulutusseuranta oli kiinnostava aihe ja vuotoseuranta on tärkeä ominaisuus kiinteistöille ja niitä hallinnoiville tahoille. LeakLookissa positiivista kehitystä on ollut muun muassa jatkohälytyksien toimitus sähköpostiviesteinä ja luentadatan siirtäminen wifi-tekniikalla, kertoo Sivakka-yhtymä Oy:n kiinteistöpäällikkö Hannu Sassali.

Sivakan Oulunsalon 16 rivi- ja luhtitalo-kiinteistöä olivat LeakLook-palvelulle ensimmäinen isojen asuntokiinteistöjen pilottikohde. Pilottikohteena toimineet kiinteistöt antoivat hyvät lähtökohdat kehittää vesiturvapalvelua isojen kiinteistöjen tarpeisiin, jotka laajuudessaan eroavat hyvinkin paljon omakotitaloasujien tarpeista.

– Alkuun tiedon siirrossa kulutusseurantaan tapahtui katkoksia, mutta nyt tiedonsiirto on toiminut hyvin, Sassali kertoo.

– Hälytyksiä piti kehittää, jotta saimme poikkeamatilanteet hälytysrajoihin sopivaksi. Hyvällä yhteistyöllä saimme arvokasta tietoa, jotta pystyimmme kehitettyä laitteemme ja palvelumme ominaisuuksia vastaamaan paremmin myös isojen asuinkiinteistöjen tarpeita, AQVA.IO:n Ville Strandman sanoo.

Digivalmis kaupunki kerää vesidataa

Digivalmis kaupunki kerää vesidataa

Suomessa rakennetaan edelläkävijäkaupunkeja. AQVA.IO on yksi rakentajista ja maan digiloikan edistäjistä vesiturvapalvelullaan.

AQVA.IO valittiin yhdeksäntoista ratkaisun joukosta testaamaan Oulun kaupungin avointa data-alustaa. LeakLook-palvelu asennetaan kaupungin kolmeen kohteeseen: kouluun, päiväkotiin ja monitoimitaloon. Kolmen kuukauden pilotti antaa kiinteistöille tiedot vedenkulutuksesta ja AQVA.IO:lle arvokasta kokemusta tuotekehitykseen.

– Kerätyn vesidatan avulla voi esimerkiksi selvitä vuotokohtia kiinteistöstä. Pidemmällä seurannalla voidaan tarkastella kiinteistön vedenkulutusta ja saada aikaan kustannussäästöjä, AQVA.IO:n Jarkko Mäkivaara luettelee pilotin hyötyjä oululaiskohteille.

Satojen kiinteistöjen vesiturvassa voi olla huomattava säästöpotentiaali.

Data toimitetaan myös Oulun kaupungille ja tietoa hyödynnetään paitsi kunkin pilottirakennuksen kiinteistönhuollossa myös suunnitteilla olevissa hackatoneissa, joissa korkeakouluopiskelijat ideoivat datasta uusia palveluja kaupungeille. CityIoT 6aika-hankkeeseen valittiin neljä IoT-alan yritystä, jotka kehittävät tulevaisuuden teknologiaratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on kehittää kaupunkien digivalmiuksia määrittelemällä toimijariippumaton IoT-alusta.

– Avoin rajapinta taklaa useiden kaupunkien haastetta: tieto on usein siiloutuneina eri järjestelmiin ja sidoksissa palveluntarjoajiin. Avoimella data-alustalla vahvistetaan yritysten innovaatioiden hyödyntämistä kaupunkien palvelujen kehittämisessä sekä tuetaan kaupunkien digivalmiuksia, kertoo CityIoT-hankkeen hankekoordinaattori Pirjo Rousu.

Oulun kaupungin tilakeskuksen ylläpitämiä kiinteistöjä on yli kolmesataa. IoT-ratkaisut ovatkin avainasemassa tulevaisuuden kiinteistönhuollossa.

– Jos jokaisessa 300:ssa kiinteistössä yksikin WC-istuin vuotaa ja ne pystytään havaitsemaan ja korjaamaan, on kyse huomattavasta veden ja rahan säästöstä, hankekoordinaattori Pirjo Rousu mainitsee esimerkkinä LeakLookin vaikuttavuudesta.

Tutustu lisää, miten CityIoT 6aika-hanke on ratkaisemassa kaupunkien digimurrosta.