Myynti / Sales: +358 40 564 1756 / sales@leaklook.io - Asiakaspalvelu / Customer service: +358 44 970 1284 help@leaklook.io
LeakLook-tuotevalikoima laajenee huoneistokohtaisiin vesimittareihin

LeakLook-tuotevalikoima laajenee huoneistokohtaisiin vesimittareihin

LeakLook-tuotevalikoima laajenee huoneistokohtaisiin vesimittareihin

Markkinoiden ensimmäinen koko kiinteistön vedenkäyttöä seuraavan järjestelmä.

AQVA.IO:n tuottamat ratkaisut tarjoavat markkinoiden ensimmäisenä koko kiinteistön vedenkäyttöä seuraavan järjestelmän. Vesiteknologiaratkaisuja kehittävä yhtiö odottaa EU-direktiivin aktivoivan taloyhtiöitä pohtimaan vedenkulutustaan entistä tarkemmin.

Energiatehokkuusdirektiivi, jonka lakimuutos astuu voimaan Suomessa 23.11.2020, edellyttää taloyhtiöiden vesilaskutuksen perustuvan etäluettavaan huoneistokohtaiseen kulutukseen. Direktiivi edellyttää kaikkien vesimittareiden muuttamista etäluettaviksi vuoteen 2027 mennessä mikä helpottaa niin asukkaan kuin isännöitsijän seurantaa ja laskutusta. Huoneistokohtaiseen mittaukseen siirtymistä on edellytetty rakennusmääräysten mukaisesti vähintään kahden asunnon uudisrakennuksissa jo vuodesta 2011 ja linjasaneeratuissa yhtiöissä vuodesta 2013 alkaen.

Ympäristöministeriön arvion mukaan huoneistokohtaisiin mittareihin on siirrytty vuosina 2012-2019 noin 760.000 asunnossa ympäri Suomen.  Näistä kuitenkin vain osa on toistaiseksi etäluettavissa. Vuoteen 2022 mennessä luvun arvellaan kasvavan 1,2 miljoonaan huoneistoon.

Keskimäärin etäluettavilla huoneistokohtaisilla mittareilla saavutetaan n. 10-30 prosentin säästö totuttuun vedenkulutukseen verrattuna ja 3-9 prosentin säästö lämmitysenergiakulutuksena. “On siis jo aikakin, että pystymme tehokkaasti seuraamaan vedenkulutusta ja tätä kautta säästämään”, yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Ville Strandman toteaa.

AQVA.IO:lla vuosien kokemus kiinteistöjen vedenkulutuksen etäluennasta

Yhtiön LeakLook-brändi on aiemmin tullut tutuksi koko kiinteistön päävesimittarin tarkasta vedenmittauksesta ja -turvasta. Yleisen kysynnän ja energiatehokkuusdirektiivin myötä ajankohtaiseksi tuli myös huoneistokohtaiseen mittaukseen panostaminen.

Toimitusjohtaja Ville Strandman uskoo ratkaisun kiinnostavan monia taloyhtiöitä.

– Kustannustehokkuus ja vaivattomuus ovat olleet tuotekehityksemme prioriteetteja alusta asti. Etäluenta on tätä päivää ja helpottaa kaikkien arkea. Isännöitsijä on tyytyväinen automatisoituun laskutukseen ja asukas tiedostaa kulutuksensa aivan eri tavalla, kun laskutus perustuu toteutuneeseen kulutukseen. Tämän lisäksi palvelu ilmoittaa erikseen sovitulla tavalla havaituista vuodoista kuten auki jääneestä hanasta, Strandman jatkaa. 

LeakLookin huoneistokohtaiset vesimittarit tulevat olemaan suoraan yhteydessä verkkoon ilman erillisiä reitittimiä ja johtoja. Asennuksen jälkeen tieto vedenkulutuksesta ja mahdollisista vuodoista siirtyvät automaattisesti verkkopalveluun, josta saadaan kattava raportti huoneiston vedenkulutuksesta. Rajapintayhteyksien avulla niin laskutustiedot kuin vuotohälytykset siirtyvät tarvittaessa automaattisesti taloyhtiöohjelmistoihin.

Yhdistämällä päävesimittarin ja huoneistokohtaisen mittauksen, LeakLook tarjoaa uniikin ratkaisun tuottamaan tarkkaa tietoa koko kiinteistön vedenkulutuksesta ja laajennetun vesiturvan.

Lisätietoja
Ville Strandman, toimitusjohtaja
040 524 3643,
ville@aqva.io
www.leaklook.io

Case: Fortum edistää AQVA.IO:n kanssa fiksua asumista

Case: Fortum edistää AQVA.IO:n kanssa fiksua asumista

Espoossa seurataan taloyhtiöiden vedenkulutusta. Kymmeneen taloyhtiöön asennettu LeakLook-palvelu kertoo, ilmeneekö asunnoissa piilovuotoja.

Vesidataa seuraamalla taloyhtiöiden on mahdollista miettiä, voidaanko vedenkulutusta hillitä tai onko siihen syytä. Tieto on arvokasta paitsi taloyhtiöille ja sen asukkaille, myös Fortumille, jonka SmartLiving -palvelujen osaksi vesiturvapalvelua pilotoidaan.

– Taloyhtiöiltä on tullut toivetta yhdestä järjestelmästä, jonka kautta se saisi tiedon sähkön, lämmön ja myös veden kulutuksista. Löysimme LeakLookin, jonka älykäs ratkaisu sopi asiakkaidemme haasteen ratkaisuksi, kertoo Fortum SmartLiving -palveluista vastaava kehityspäällikkö Anne Salonen.

LeakLook järjestelmä havaitsee kulutusdatasta talossa olevat vuodot ja hälyttää niistä heti.

Fortumin SmartLiving -palvelut kehittävät älykkäitä ratkaisuja taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseksi. Kerran kuukaudessa tarkastettu vesimittarilukema tuntuu jo menneeltä ajalta. Fortumilla halutaan palvella taloyhtiöiden asukkaita moderneilla ratkaisuilla.

– Digitalisoitu vesidata antaa mahdollisuuden seurata vedenkulutusta reaaliajassa. LeakLookin arvo on ongelmatilanteiden hälytyksissä ja kulutusseurannassa. Jos palvelun avulla päästään kiinni yhteenkin vesivuotoon ajoissa ja se pystytään estämään, on palvelu maksanut itsensä takaisin, Salonen sanoo.

Ympäristötietoisuus on Salosen mielestä kasvussa ja koskettaa yhä useampaa meistä.

– Uskon, että ihmiset haluavat yhä useammin tunteen siitä, etteivät he asumisellaan tuhlaa turhaan energiaa ja luonnonvaroja.

AQVA.IO:n ja Fortumin pilottivaihe kestää maaliskuun 2019 loppuun.

– Onkin mielenkiintoista nähdä, mitä kymmenen kohteen vesidatasta voidaan oppia. Tulevaisuuden tavoitteena on päästä yhteistyössä jalostamaan tiedosta konkreettisia toimia veden kulutuksen hillitsemiseksi. Sellainen voi olla vaikka uusi suihkupää tai veden painetta alentava laite, joilla helposti nipistetään turhaa kulutusta ja samalla säästetään euroja, Salonen selventää.

“Haluamme auttaa ihmisiä ymmärtämään, mihin vettä kuluu”

“Haluamme auttaa ihmisiä ymmärtämään, mihin vettä kuluu”

Vesiteknologia alkoi muutama vuosi sitten täyttämään Ville Strandmanin ja Jarkko Mäkivaaran ajatusratoja.

– Eteeni osui ennusteita, joiden mukaan tulevaisuudessa yhä pienemmällä osalla maapallon väestöstä on saatavilla puhdasta vettä. YK:n tiedotteet muistuttivat, että vesi, tai pikemminkin sen puute, on syynä moniin konflikteihin maailmalla. Samaan aikaan kotona odottanut vesilaitoksen paperinen vesimittarin lukupyyntö alkoi tuntua kovin vanhanaikaiselta, AQVA.IO:n toimitusjohtaja Ville Strandman kertaa.

Idea älykkäästä vesiturvateknologiasta alkoi konkretisoitua, ja AQVA.IO:n tarina lähti lentoon.

Kasvuun tähtäävä startup on kansainvälistymisen tiellä. Lue Satakuntaliiton artikkelista, mistä vesiturvateknologiayrityksen kehitys ja kasvu saivatkaan alkunsa.

Case: Älykäs kaupunki syntyy kiinteistö kerrallaan

Case: Älykäs kaupunki syntyy kiinteistö kerrallaan

Kun hallittavana on monta kiinteistöä, on keskitetty digitaalinen talotekniikkapalvelu kuin oikea käsi. LeakLook istuu näppärästi osaksi Talotohtorin kokonaisratkaisua.

Talotohtorissa tehdään töitä rakennusten energiatehokkuuden eteen. Yrityksessä tunnistettiinkin tarve vedenkulutuksen seurannalle ja vuotovahdille. Ratkaisu kysyntään oli lopulta helppo. LeakLook-vesiturvapalvelu integroitiin osaksi Talotohtorin palvelua.

– LeakLook-ratkaisu on kustannustehokas tapa digitalisoida vesimittareista saatava vesidata. Koimme järkevämmäksi tehdä yhteistyötä osaavan kumppanin kanssa, kuin opetella samaa teknologiaa itse, kertoo Talotohtorin toimitusjohtaja Janne Heinonen yhteistyöstä.

Laadukas ja luotettava vuotovahtipalvelu pitää kiinteistöstä huolta ja säästää parhaimmillaan käyttökustannuksissa.

Talotohtorin älykkäät ratkaisut tehostavat kiinteistöjohtamista ja auttavat rakennusten kunnossapidossa. Taloyhtiöiden edustajat, isännöitsijät ja kiinteistöpäälliköt näkevät Talotohtorin yhdestä palvelusta kaiken talotekniikkadatan. LeakLook-vesiturvapalvelu on asennettu osaksi Talotohtorin palvelua viiteen eri käyttöpaikkaan.

– Jatkuva veden valvonta on asiakkaille merkittävä arvo. Hälytys mahdollisesta vesivuodosta saadaan heti, jolloin tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Laadukas ja luotettava vuotovahtipalvelu pitää kiinteistöstä huolta ja säästää parhaimmillaan käyttökustannuksissa, Heinonen sanoo.

Sekä Talotohtori että AQVA.IO tahtovat olla rakentamassa älykkäitä kaupunkeja. Vuotovahti-ominaisuuden ohella LeakLookin tarkka vedenkulutuksen seuranta tarjoaa tärkeää kulutustietoa ja näyttää näin tietä fiksumman veden käytön suuntaan. Kummatkin yritykset uskovat tulevaisuuden alustatalous-ajatteluun.

– Eri osaajien teknologiaratkaisut samassa paketissa tarjoavat kiinteistöhuollolle luotettavaa helppoutta arjen työhön. Talotohtorinkin asiakkaat saavat olla varmoja, ettei vesivahinkoja tule tai niistä koidu kustannuksia, AQVA.IO:n Ville Strandman sanoo.

Case: Messutalo turvattiin vesivahingoilta

Case: Messutalo turvattiin vesivahingoilta

Jari Koskinen tahtoi taata uuden kodin kokonaisvaltaisen turvallisuuden. Porin asuntomessualueelle kohonnut kivitalo on LeakLookin avulla älykkäästi vesiturvallinen.

Asuntomessut 2018 esitteli Porissa modernia rakentamista sekä ratkaisuja hyvään, turvalliseen ja helppoon asumiseen läpi koko ihmiselämän. Messualueelle valmistui kivitalokohde, jossa otettiin käyttöön LeakLook-vesiturvapalvelu. Palvelu mahdollistaa vesivahinkojen torjumisen sekä vedenkulutuksen reaaliaikaisen seuraamisen.

– Moni ajattelee, että vesivuodot ovat vain vanhan talon ongelmia. Uudessakin talossa pitää ehdottomasti kiinnittää huomiota vesiturvaan. Messutalomme on hyvä esimerkki siitä. Vaikka kaikki painekokeet ynnä muut oli toteutettu kuten pitääkin, pääsi siitä huolimatta jokin liitin vuotamaan. Sanoisin siis, että uusi talo on vähintään yhtä tärkeä suojata kuin vanhakin, toteaa Jokilammi-kivitalon rakennuttaja Jari Koskinen.

Vesiturvapalvelu valvoo puolestasi

Jokilammissa on huoneistoalaa 148 neliötä kahdessa kerroksessa, ja suunnittelussa on huomioitu erityisesti lapsiperheen tarpeet.

– Haluamme uudessa talossa taata turvallisuuden kokonaisvaltaisesti. Yksi tärkeimmistä turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on veteen liittyvien vahinkojen ennaltaehkäisy. Vesivahingon kasteleman talon korjaaminen on äärimmäisen hankalaa. Otamme talossamme käyttöön kaikki mahdolliset keinot vesivahinkojen välttämiseksi, Koskinen sanoo.

LeakLook-vesiturvapalvelu koostuu vesimittarinlukijasta sekä hälytyspalvelusta. Vesiturvalaite on mahdollista asentaa perinteisiin vesimittareihin, joissa kulutus esitetään numeroilla ja viisareilla. Asentaminen tapahtuu helposti ilman LVI-ammattilaista. Koskisten messutalossa LeakLook asennettiin tekniseen tilaan, josta lähtee veden pääsyöttö.

– Helppokäyttöisyys, varmatoimisuus ja kustannustehokkuus ratkaisi valintamme LeakLook-palvelun eduksi. Laitteen asentamiseksi ei vaadita liitoksia, reikiä tai jatkopätkiä. Laitteen asentaminen onnistuu itse.

Lukijalaitteen konenäkö tulkitsee vesidataa ja lähettää vuotohälytyksen epänormaalista tai liiallisesta vedenkulutuksesta. Palvelu mahdollistaa myös veden etäseurannan. Sen avulla näkee, mihin vettä kuluu ja kuinka paljon.

– Vedenkulutuksen etäseuranta on tämän palvelun bonuselementti. Pääpaino kohdallamme on nimenomaan vuotohälytyksen saaminen, mikäli sellainen tapahtuisi, Koskinen päättää.

Case: Vesiturvapalvelusta tuli osa porilaisen kotitalouden arkea

Case: Vesiturvapalvelusta tuli osa porilaisen kotitalouden arkea

LeakLook-palvelu paljasti Harri Hakalalle wc-istuimen piilovuodon hänen vanhempien omakotitalossa. Omassa kodissa vesidatan seuraamisesta on tullut arkipäivää, ja se on opettanut tekemään parempia päätöksiä vedenkulutuksen suhteen.

Porilaisessa kolmen henkilön asuttamassa omakotitalossa on käytössä LeakLook-vesiturvapalvelu. Harri Hakala kertoo, että palvelun käyttöönoton jälkeen perheessä on voitu optimoida vedenkulutusta aikaisempaa paremmin, mikä näkyy myös vesilaskua alentavana tekijänä.

– Palvelu mahdollistaa vedenkulutuksen seuraamisen. Datasta on selkeästi nähtävissä kulutuksen vaihtelut eri ajankohtina ja hahmotettavissa kulutusmäärä normaalissa arjessa. Tämä helpottaa myös mahdollisten kulutuspiikkien havaitsemista. Piikkien kohdalla olen tutkinut mikä niitä aiheuttaa, vastaako esimerkiksi pesukoneiden käyttämä vesimäärä normaalia. Myös suihkukäyntien vedenkulutus näkyy datasta, Hakala valottaa.

Helposti kiinni vuotokohtaan

Hakala havahtui vesiturvapalvelun tarpeellisuuteen omien vanhempiensa omakotitalon lisääntyneen vedenkulutuksen myötä. Hakalan ilmoittaessa vedenkulutuksesta vesilaitos pyysi tarkistamaan kulutuslukemat uudelleen. Ilmoitettu lukema piti paikkaansa. Taloudessa oli kulunut noin 300 kuutiota vettä. Se oli erittäin suuri määrä siihen nähden, että talossa asui kaksi iäkkäämpää ihmistä.

– Pelkäsin vanhempieni talouden kohdalla vesivahinkoa, sillä vettä ei ollut käytetty mihinkään ylimääräiseen. Lähemmän tarkastelun yhteydessä kävi kuitenkin ilmi, että molemmissa talon kahdesta WC-istuimesta oli sisäinen vuoto. Säiliön tiiviste ei pitänyt, jolloin se tiputteli vettä pikkuhiljaa. Vedenkulutus kasvoi siitä syystä erittäin suureksi, Hakala sanoo ja jatkaa, että toinen merkittävä syy LeakLookin hankintaan oli mahdollisuus estää suuremmat vesivuototapaukset.

– Talossamme oli varashälyttimet ja muut turvapalvelut, mutta ei varsinaista vesivuotovahtia. Halusin voida seurata vedenkulutusta mahdollisten piilovuotojen paikallistamiseksi sekä turvata asunnon isompien vesivahinkojen varalta. En kuitenkaan halunnut kallista ratkaisua, joka olisi vaatinut putkimiestä. LeakLookista löysin kustannustehokkaan ja käyttöönotoltaan helpon vaihtoehdon.

Kodin turva rauhoittaa mielen

Hakalan taloudessa LeakLook-palvelun tuottama data on säännöllisessä käytössä.

– Käyn tarkastamassa, että kulutukset ovat suhteessa käyttöön. Palvelusta pystyy varmistamaan, että esimerkiksi yöaikaan, kun kaikki ovat nukkumassa, ei kulutusta ole. Seuraan myös pidemmillä aikaväleillä, onko kulutus kasvussa tai laskussa. Tämä auttaa ennakoimaan vesilaskua ja tekemään parempia päätöksiä vedenkulutuksessa.

LeakLook auttaa paljastamaan putkirikkotilanteet ja saamaan ne hallintaan ajoissa ennen kuin ne ehtivät tehdä liian suurta vahinkoa. Järjestelmä hälyttää poikkeavasta kulutuksesta, epänormaalista tai liiallisesta vedenkulutuksesta ja vesivuodoista.

– Tietoisuus siitä, että vesivuototilanteessa saan välittömästi hälytyksen, rauhoittaa mieltä, Hakala kiittelee.

Kiinnostuitko? Kysy lisää ja tilaa palvelu.